0 tuotetta

Symbolit

Symboleilla on voimaa vaikuttaa meihin; ne herättelevät meitä vahvistamaan arvomaailmaamme, niillä on rauhoittava, uudistava ja luottamusta kasvattava vaikutus. Ne lisäävät itsetuntemustamme ja ymmärrystämme, tuovat turvallisuuden tunnetta ja ohjaavat elämäämme tienviittojen tavoin.

Alla on kuvattuna eri symbolien merkitys. Tutustu myös, kuinka symbolit valmistetaan joogamattoihin.

Jin Jang

Jin ja jang ovat kaksi vastakkaista, toisiaan täydentävää perusvoimaa. Jiniä ja jangia ei voi erottaa toisistaan, toista ei ole ilman toista.

Kaikissa asioissa on sekä jiniä että jangia. Jin tarkoitti alunperin kukkulan varjoisaa puolta ja jang aurinkoista puolta. Kun Maa pyörii, aurinkoisesta puolesta tulee varjoisa ja päinvastoin; näin jin ja jang muuttuvat jatkuvasti toisikseen kaikessa olevaisessa.

“Sisäiseen eheytymiseen tarvitaan molempien jinin ja jangin ominaisuuksia. Henkinen kasvu edellyttää sisäisen avioliiton tekemistä maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien välillä.” (Erkki Lehtiranta; Universaalit lainalaisuudet ja henkinen kehitys)

Om

Om on pyhä tavu, jota pidetään kaikkien mantrojen eli jumalallisten “voimasanojen” alkuna. Sen äänneasu A-U-M uskotaan olevan yksi ikuinen ääni, jossa mennyt, nykyinen ja tuleva ovat läsnä.

Lumihiutale

Lumihiutaleen hauras kauneus symboloi totuutta ja viisautta. Se on yksilöllisyyden symboli, sillä kahta samanlaista hiutaletta ei ole. Lumihiutale symboloi myös ainutkertaisuutta ja sisäistä kauneutta, jotka kätkeytyvät jokaiseen ihmiselämään.

Niinkuin ankarassa kylmyydessä löytyvät kaikkein arvoituksellisimmat ja kauneimmat lumihiutaleet, niin myös ihmiselämässä kaikkein haasteellisimpien kokemusten kautta kasvaa ihmisen sisäinen viisaus ja säteily.

Lapin Aurinko

Aurinko ilmentää ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta, epäitsekästä henkistä ominaisuutta. Auringon symboleilla viestitään halusta ja kyvykkyydestä rauhaan ja vieraanvaraisuuteen. Aurinko on toivon tuoja ja valo; tietoisuuden vertauskuva. Aurinko on elämän, lämmön ja valon symboli, se kuvastaa omaa ydinenergiaa; minuutemme keskusta, yksilöllisyyttä, identiteettiä, tahtoa, voimaa, elämää ja egon takana olevaa muuttumatonta ja absoluuttista itseä.

Hannunvaakuna

Hannunvaakuna eli Käpälikkö symboloi suojelevaa voimaa, jossa neljä silmukkaa, maan neljä suojelevaa ilmansuunnanhenkeä; Pohjoinen, Etelä , Itä ja Länsi, kannattelevat taivasta maan yllä. Hannunvaakunan uskotaan lisäävän käyttäjänsä turvallisuutta ja suojelevan kantajaansa synkiltä ajatuksilta sekä elämän tarpeettomilta hankaluuksilta.

Sydän

Sydäntä pidetään tunteiden kotina ja elämänvoiman asuinpaikkana. Sydän symboloi ehdotonta rakkautta, myötätuntoa, rehellisyyttä, rauhaa, eheyttä, viisautta ja voimaa. Sydämen rakkaus kirkastaa mielen, tuo harmoniaa ja luottamusta sekä kannustaa antamaan anteeksi.

Mikä on sinun symbolisi?